Projecten kunnen worden ingediend door organisaties (rechtspersonen) die gevestigd zijn, dan wel hun werkgebied hebben in de Duin- en Bollenstreek.

 1. Niet in aanmerking komen aanvragen die:
  1. niet passen in de statutaire doelstelling van de stichting
  2. al lopen of gestart zijn
  3. bedoeld zijn om de kosten van de exploitatie te dekken
  4. afkomstig zijn van een privé persoon
 2. Het project moet, binnen een jaar na toekenning van de subsidie, worden gestart.
 3. Aan de subsidieverlening kunnen, afhankelijk van het project, nog andere voorwaardenworden gesteld, zulks ter beoordeling van het bestuur van het fonds.
 4. Indiening van onjuiste aanvragen of facturen leidt tot intrekking van de totale subsidie.
 5. Als blijkt dat het fonds teveel heeft betaald, dient het meerdere te worden terugbetaald.

De aanvrager verplicht zich, om in haar eigen publicaties, bij het project te vermelden dat het mede mogelijk is gemaakt door Fonds Perspectief. Hiervoor stellen wij logo’s beschikbaar die u hier kunt downloaden

Rapportage achteraf

Een half jaar na afronding van het project, verwacht het fonds een bondige rapportage inclusief een financiële verantwoording. Kernpunt daarbij is of de in de aanvraag gestelde doelstellingen zijn behaald. Mocht dat niet het geval zijn, dan wil het fonds graag weten wat de redenen zijn voor de (gedeeltelijke) mislukking van het project.