Stichting Fonds Perspectief Duin- en BollenstreekOorsprong van stichting Fonds Perspectief

De stichting Fonds Perspectief is opgericht in 1988 en komt voort uit de stichting tot Steun van het werk van de stichting Basiseducatie Volwassenen. Een stichting die cursussen verzorgde voor volwassenen in de Duin- en Bollenstreek. Daartoe was de Stichting tot Steun eigenaar van een schoolgebouw in Lisse en de opbrengst van de verkoop van die school vormt nu het vermogen van de huidige stichting Fonds Perspectief.

Doelstelling Fonds Perspectief

Onderwijs en Vorming, worden door ons als stichting Fonds Perspectief gezien als de juiste middelen om emancipatie en zelfredzaamheid te bevorderen. Daarom is de doelstelling van stichting Fonds Perspectief:

“Het door Educatie en Vorming bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie, van achtergestelde of met achterstelling bedreigde groeperingen in de Duin- en Bollenstreek”.

Educatie en Vorming

Omdat Educatie en Vorming altijd al centraal stonden in het werk van de oorspronkelijke stichting, heeft het huidige bestuur besloten om deze speerpunten ook als uitgangspunt te nemen voor het subsidiebeleid van het huidige Fonds Perspectief.

Emancipatie en zelfredzaamheid

Daarnaast is Emancipatie ook altijd een speerpunt voor ons geweest. Daarbij worden Onderwijs en Vorming door ons gezien als de juiste middelen om emancipatie en zelfredzaamheid van mensen te bevorderen.

Het werkgebied van stichting Fonds Perspectief

Het werkgebied van stichting Fonds Perspectief is de Duin- en Bollenstreek en omvat de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk, Noordwijkerhout/De Zilk en Katwijk.

ANBI-status

De stichting Fonds Perspectief heeft de ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling die zich inzet voor het algemeen belang zonder winstoogmerk.

Contactgegevens
Stichting Perspectief

RSIN ( fiscaal nummer) :  802975537
KvK nummer:  41167604

E-mail
info@fondsperspectief.nl
aanvragen@fondsperspectief.nl

Het bestuur

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen, in de uitoefening van hun functie, gemaakte kosten.

E. (Ewout) Cassee

E. (Ewout) Cassee

Voorzitter
Ria Eijck

Ria Eijck

Secretaris
Hans van der Hoeven

Hans van der Hoeven

Penningmeester
Fred van der Woerd

Fred van der Woerd

Bestuurslid