Oorsprong

De stichting Fonds Perspectief, komt voort uit de Stichting tot Steun van het werk van de Stichting Basiseducatie Volwassenen. Een stichting, die cursussen verzorgde voor volwassenen in de Duin- en Bollenstreek. De Stichting tot Steun, was eigenaar van een schoolgebouw in Lisse. De opbrengst van de verkoop van die school, vormt nu het vermogen van de huidige stichting Fonds Perspectief.

Doelstelling

Onderwijs en Vorming, worden door ons gezien als de juiste middelen om emancipatie en zelfredzaamheid te bevorderen. Daarom is de doelstelling van Stichting Perspectief:

“Het door Educatie en Vorming bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie, van achtergestelde of met achterstelling bedreigde groeperingen in de Duin- en Bollenstreek”.

Educatie en vorming

Omdat Educatie en Vorming altijd al centraal stonden in het werk van de oorspronkelijke stichting, heeft het huidige bestuur besloten, om deze speerpunten ook als uitgangspunt te nemen voor het subsidiebeleid van het huidige Fonds Perspectief.

Emancipatie en zelfredzaamheid

Emancipatie is altijd een speerpunt geweest. Onderwijs en Vorming worden door ons gezien, als de juiste middelen om emancipatie en zelfredzaamheid van mensen te bevorderen.

Ons werkgebied

Het werkgebied van Stichting Perspectief, is de Duin- en Bollenstreek, omvattende de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk, Noordwijkerhout/De Zilk en Katwijk.

ANBI-status

Fonds Perspectief heeft de ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling die zich inzet voor het algemeen belang zonder winstoogmerk.

Contactgegevens
Stichting Perspectief

RSIN ( fiscaal nummer) :  802975537
KvK nummer:  41167604

E-mail
info@fondsperspectief.nl
aanvragen@fondsperspectief.nl

Het bestuur

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen, in de uitoefening van hun functie, gemaakte kosten.

E. (Ewout) Cassee

E. (Ewout) Cassee

Voorzitter
Ria Eijck

Ria Eijck

Secretaris
Hans van der Hoeven

Hans van der Hoeven

Penningmeester
Fred van der Woerd

Fred van der Woerd

Bestuurslid
Jan van Ierschot

Jan van Ierschot

Bestuurslid