De op 25 mei 2018 ingaande Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), geeft organisaties meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. Er is meer verantwoordelijkheid bij organisaties komen te liggen; organisaties moeten kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden, bij het verwerven en verwerken van persoonsgegevens.

Klanten, medewerkers en vrijwilligers verstrekken deze gegevens met het vertrouwen dat deze alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij worden gegeven en dat daar zorgvuldig mee wordt omgegaan. Wij dienen ervoor te zorgen, dat dit vertrouwen geen geweld wordt aangedaan door op een veilige manier met persoonsgegevens om te gaan en de privacy van betrokkenen te respecteren.

In het privacyreglement wordt beschreven welk belang Fonds Perspectief hecht aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en op welke wijze wij (praktische) invulling geven aan de bepalingen vanuit de AVG.

Uitgangspunten zijn onder andere dat er alleen verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt als er een rechtmatige grondslag voor is, er niet meer gegevens worden verzameld of verwerkt dan nodig, verzameling en verwerking alleen gebeurt door personen met een geheimhoudingsplicht en dat de gegevens beveiligd en beschermd zijn.