Uitslag

Geslaagd! U heeft tenminste drie van de vier vragen met ja beantwoord.

Dan past uw aanvraag binnen onze doelstelling . Vult u svp het formulier subsidie-aanvraag in om uw subsidie aan te vragen. Twijfel? Neem dan contact met ons op via aanvraag@perspectief.nl

Helaas, U heeft minder dan drie vragen met ‘Ja’ beantwoord.

Dan past uw aanvraag niet binnen onze doelstelling . Twijfel? Neem dan contact met ons op via aanvraag@perspectief.nl

#1 Fonds Perspectief richt zich op emancipatie door Educatie of Vorming. Sluit uw project hierbij aan?

#2 Bevordert u met uw project de zelfredzaamheid of participatie van achtergestelde of met achterstelling bedreigde groepen?

#3 Heeft uw project een vernieuwend karakter?

#4 Wordt uw project in tijd of geld ook ondersteund door anderen? Kortom, is er sprake van co-financiering?

Bekijk resultaat