Stichting Fonds Perspectief, streeft ernaar om haar beschikbare middelen in te zetten voor projecten, die leiden tot vernieuwing van educatie en vorming. De projecten moeten gericht zijn op met achterstelling bedreigde of achtergestelde groepen mensen in de Duin- en Bollenstreek.

  1. Bij de beoordeling kijken we vooral naar de kansrijkheid van uw project. Voor wie is het bestemd? Hoe wordt het eindresultaat bereikt? En wanneer is het project succesvol? Daarbij houdt het fonds er rekening mee, dat innovatieve projecten soms risico’s met zich meebrengen. Het benoemen van die risico’s, helpt bij de inschatting van de kansrijkheid.
  2. Het fonds geeft de voorkeur aan medefinanciering. Indien van toepassing, moet onderbouwd worden dat een sluitende begroting van het project mogelijk is.

Uw aanvraag

Om uw aanvraag makkelijker te maken, hebben wij een checklist gemaakt. Hierin doorloopt u automatisch alle punten, die in uw aanvraag aan de orde moeten komen.

Het fonds streeft ernaar om binnen zes weken over uw aanvraag te beslissen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de beoordeling en kan zich laten bijstaan door externe deskundigen.

Conform de door uw ingediende liquiditeitsbegroting, dient u het verzoek tot betaling elektronisch te doen. Het fonds kan daarbij vragen om originele offertes en facturen. Uw aanvraag dient u per e- mail in via aanvragen@fondsperspectief.nl

Voor elke aanvraag dient u tenminste de twee gevraagde documenten in. Eén met uw Organisatiegegevens en één met het Projectplan. Zie daarvoor ook de te downloaden checklist.

Via de button ‘Aanvragen’ komt u direct terecht bij het aanvraagformulier voor uw subsidie. Dit vult u volledig in en voegt de gewenste documenten toe. Zoals het projectplan, het dekkingsplan en uw begroting.

Belangrijke informatie

Lees voor het indienen van uw aanvraag de aanvraagvoorwaarden subsidie. Dit om te voorkomen dat uw aanvraag niet in behandeling wordt genomen.